Lista 100 - Umiejętności cyfrowe 2019.pl

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2019

5 grudnia 2019 roku zostałam zaproszona na konferencję Umiejętności cyfrowe 2019.pl zorganizowanej przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Celem konferencji było przyjrzenie się działaniom  mającym na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obywateli. Wystąpienie otwierające wygłosi Dyrektor NASK – PIB  dr hab. inż. Jacek Leśkow.

Konferencja była okazją do podjęcia dyskusji nad przyczynami ciągle bardzo niskiego poziomu umiejętności cyfrowych w Polsce. Podczas konferencji zaprezentowano założenia Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do roku 2030. przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

Konferencja została zakończona przedstawieniem Listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce w 2018/2019 roku. Miło mi poinformować, że wśród tych 100, wyjątkowych osób, aktywnie działających na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych znalazło się moje nazwisko. Bardzo dziękuję kapitule, za docenienie mojej osoby.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat konferencji Umiejętności Cyfrowe 2019.pl przedstawiający dwie wirtualne dłonie w uścisku.

    Plakat konferencji Umiejętności Cyfrowe 2019.pl przedstawiający dwie wirtualne dłonie w uścisku.

  • Powiększ zdjęcie Dyplom uznania dla Lidii Aparta, zaliczona do grona 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

    Dyplom uznania dla Lidii Aparta, zaliczona do grona 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.