O pilotażu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo uczymy programować

 

Pilotaż wprowadzania nauki programowania do szkół ma na celu wprowadzenie nauki programowania już od I klasy szkoły podstawowej i sprawdzenie w praktyce szkolnej zapisów w proponowanej, nowej podstawy programowej z zakresu programowania. 

Jestem nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi im. Zenona Wasilewskiego. Uczę zajęć komputerowych i zajęć technicznych. Przystępując do pilotażu opracowałam dwie innowacje pedagogiczne obejmujące swoim zakresem wprowadzenie nauki programowania dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej (na I etapie edukacyjnym) i klas IV - VI (na II etapie edukacyjnym). Innowacje uwzględnią etapy rozwoju, możliwości edukacyjne uczniów oraz zdolności do abstrakcyjnego myślenia a także aktualne zaplecze sprzętowe szkoły. Realizacja treści zawartych w dokumentach będzie prowadzona w latach 2016 - 2018 podczas obowiązkowych lekcji na przedmiocie zajęcia komputerowe i zajęcia techniczne oraz na zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w projekcie Gotowi na sukces.

 

Na potrzeby wprowadzenia pilotażu programowania powstała strona internetowa przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.